Zgoda rodzica na zagraniczny wyjazd dziecka – dlaczego należy ją przetłumaczyć?

Rodzinne wakacje za granicą cieszą się ogromną popularnością. Chętnie wyjeżdżamy ze swoimi pociechami zarówno w okresach letnich, jak i zimowych. Czasem jednak zdarza się, że z dziećmi podróżuje tylko matka lub ojciec, dziadkowie bądź inni członkowie rodziny. Wówczas należy mieć przy sobie pisemną zgodę opiekunów prawnych na wyjazd niepełnoletnich pociech za granicę. Dlaczego i kiedy trzeba przygotować taki dokument? Czy potrzebne jest też jego tłumaczenie na język obcy?

Wakacje z dzieckiem za granicą – dlaczego potrzeba pisemnej zgody rodziców?

Posiadanie pisemnej zgody rodziców na zagraniczny wyjazd z pociechą to obecnie konieczność – szczególnie na lotniskach. Kontrola osób podróżujących z nieletnimi została wzmożona z powodu licznych przypadków uprowadzenia dzieci. Obecnie zatem bez tego typu dokumentu dochodzi do przestępstwa, a brak oficjalnego poświadczenia zgody może skutkować nie tylko stresem, ale także poważnymi konsekwencjami, na przykład odmową odprawy czy zatrzymaniem przez służby.

Czy na wyjazd zagraniczny z dzieckiem niezbędna jest zgoda obojga rodziców?

Kiedy dziecko podróżuje z jednym z rodziców albo innym członkiem rodziny – zawsze potrzebne będzie przygotowanie pisemnej zgody na wyjazd za granicę. Nie jest w tym wypadku ważne, czy opiekunowie prawni są w związku małżeńskim, czy nie. Jeśli bowiem dysponują władzą rodzicielską – zgodnie z polskim prawem – wspólnie decydują o sprawach dziecka. W przypadku, gdy nie dochodzi między nimi do porozumienia, o spornych kwestiach rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Pisemne pozwolenie na wyjazd nie będzie potrzebne, gdy drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego prawo do decydowania w sprawach dziecka zostało zawieszone bądź ograniczone w zakresie dotyczącym miejsca pobytu nieletniej pociechy.

Procedura sporządzenia pisemnej zgody na zagraniczny wyjazd dziecka

  1. Przygotowanie zgody na wyjazd dziecka

Pisemną zgodę na wyjazd dziecka za granicę można przygotować własnoręcznie albo zlecić tę czynność notariuszowi. Zadanie to nie jest trudne, więc warto wykonać je samodzielnie, korzystając ze wzoru dokumentu dostępnego w internecie.

Zgoda powinna zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko nieletniego oraz jego opiekunów,
  • numery PESEL, a także dokumentów tożsamości wspomnianych osób,
  • stwierdzenie o zgodzie opiekunów prawnych na wyjazd dziecka,
  • dane dotyczące podróży – miejsce docelowe, czas pobytu,
  • podpisy opiekunów prawnych nieletniego wraz z miejscem oraz datą.
  1. Współpraca z notariuszem

Po przygotowaniu zgody należy ją poświadczyć u notariusza, który potwierdzi autentyczność podpisów. Przed udaniem się do urzędnika, warto sporządzić też upoważnienie dotyczące leczenia, na wypadek, gdyby nieletnie dziecko zachorowało albo doznało urazu poza granicami kraju.

  1. Tłumaczenie zgody na wyjazd

Planując zagraniczne wakacje dzieci, należy zlecić także tłumaczenie pisemne zgody na wyjazd na język urzędowy danego kraju (francuski, angielski, włoski, hiszpański bądź inny), aby służby mundurowe mogły bez kłopotu odczytać dokument. Trzeba pamiętać, że musi być to przekład uwierzytelniony (opatrzony pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego), ponieważ tylko taki jest oficjalnie uznawany za autentyczny.

Potrzebujesz przysięgłego tłumaczenia zgody na zagraniczny wyjazd dziecka? Zależy Ci na szybkim otrzymaniu przekładu, ponieważ zbliża się termin zaplanowanej wycieczki? Zapraszamy do naszego biura Interlogos w BielskuBiałej, gdzie możemy przygotować dla Ciebie niezbędne tłumaczenia dokumentów w trybie ekspresowym!