TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

 • zapewniamy bezpłatną wycenę
 • za 1 stronę obliczeniową przyjmuje się 1500 znaków ze spacjami wg edytora tekstu Word tekstu przetłumaczonego
 • sposób dostarczenia tekstu do tłumaczenia: osobiście, drogą mailową, pocztą
 • podane ceny są jedynie cenami orientacyjnymi dla poszczególnych grup językowych
 • 1 grupa językowa to: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski – koszt tłumaczenia 42 zł/ 1 strona obliczeniowa
 • 2 grupa językowa to: włoski, hiszpański, czeski – 45 zł/ 1 strona obliczeniowa
 • 3 grupa językowa: pozostałe języki, ceny ustalane indywidualnie.

TŁUMACZENIA PISEMNE POŚWIADCZONE

 • zapewniamy bezpłatną wycenę
 • za 1 stronę obliczeniową przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami wg edytora tekstu Word tekstu przetłumaczonego
 • każda rozpoczęta strona tłumaczenia traktowana jest jako pełna
 • sposób dostarczenia tekstu do tłumaczenia: osobiście, drogą mailową, pocztą
 • podane ceny są jedynie cenami orientacyjnymi dla tekstów o zwykłym stopniu trudności i standardowym trybie realizacji
 • 1 grupa językowa to: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski – koszt tłumaczenia 55 zł/ 1 strona obliczeniowa
 • 2 grupa językowa to: włoski, hiszpański, czeski – 65 zł/ 1 strona obliczeniowa
 • 3 grupa: pozostałe języki, ceny ustalane indywidualnie.

Do okresu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel, dni wolnych od pracy, dnia złożenia zamówienia oraz dnia przekazania tłumaczenia klientowi.

Ceny przedstawione w tabeli dotyczą tłumaczenia 1 strony tekstu docelowego wykonywanego w trybie standardowym (do 7 stron dziennie) oraz o zwykłym stopniu trudności.

Ceny pozostałych języków europejskich nie umieszczonych w tabeli ustalane są indywidualnie.

Wycena indywidualna dotyczy również:

 • tekstów zawierających terminologię specjalistyczną
 • tekstów do przetłumaczenia w trybie pilnym/ ekspresowym
 • korekty tłumaczeń
 • weryfikacji tłumaczenia przez native speakera
 • wykonania tłumaczenia przez native speakera
 • tekstów napisanych odręcznie, trudnych do odczytania
 • tłumaczeń ustnych
 • tłumaczeń z języka obcego na drugi język obcy