TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Tłumaczenia prawnicze polegają na przekładzie dokumentów i pism wymaganych przez różnego rodzaju urzędy, sądy, instytucje, firmy organizujące przetargi, policję i prokuraturę. Ten rodzaj tłumaczeń określa się również jako tłumaczenia uwierzytelnione, czyli wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacz wykonujący takie zlecenie musi posiadać uprawnienia nadane na mocy mianowania przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia prawnicze

Najczęściej zlecane tłumaczenia uwierzytelnione (prawnicze)

Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) należą:

  • przekład dokumentów samochodowych,
  • tłumaczenia dokumentów związanych prowadzoną działalnością gospodarczą czy prowadzeniem spółki: faktury, NIP, VAT UE, REGON, wpis do ewidencji, odpis z KRS itp.,
  • przekład aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów ślubu,
  • tłumaczenia dokumentów prawnych: akty notarialne dotyczące kupna lub sprzedaży nieruchomości, umowy o pracę, umowy handlowe, wyroki i postanowienia sądowe, pełnomocnictwa,
  • przekład świadectw, dyplomów, prac naukowych, certyfikatów.

Tłumacze ze znajomością prawa i języka prawniczego kraju docelowego

Oferujemy tłumaczenia prawnicze przygotowane przez rzetelnych, kompetentnych tłumaczy. Nasi tłumacze posiadają niezbędną wiedzę na temat przepisów i systemów prawnych. Oprócz tego sprawnie posługują się językiem prawniczym konkretnego kraju docelowego. W przypadku dokumentów poświadczonych istotne jest, aby tłumaczenia tekstów były wykonywane przez osoby z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Znaczenie ma nie tylko wiedza, ale też umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. Tłumaczenia tekstów prawniczych są trudne w zrozumieniu, a przy tym wymagające w przekładzie. Dlatego powinny być realizowane wyłącznie przez profesjonalistów. Zapraszamy do kontaktu – gwarantujemy Państwu poufność, precyzję i bezpieczeństwo.