Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone, nazywane też uwierzytelnionymi, to przekłady wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Wyłącznie tłumacze przysięgli mogą tworzyć przekłady na rzecz organów państwowych, takich jak policja, sądy, czy urzędy. Wymaga to uzyskania specjalnych uprawnień. 

Tłumaczenie uwierzytelnione będzie też potrzebne zawsze wtedy, gdy trzeba formalnie potwierdzić oficjalność i autentyczność danego dokumentu.

Przedsiębiorcy często zwracają się do naszego biura w celu zlecenia tłumaczeń:

 • zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego;
 • zaświadczeń o nadanie numeru REGON;
 • umów i statutów spółki;
 • odpisów z rejestru przedsiębiorców;
 • wypisów z rejestru handlowego;
 • decyzji i wyroków sądowych.

Tłumaczenia uwierzytelnione w Interlogos

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia różnych dokumentów, m.in.:

 • aktów urodzenia, małżeństwa, czy zgonu;
 • prawa jazdy;
 • dowodów osobistych;
 • aktów notarialnych;
 • pełnomocnictw;
 • certyfikatów;
 • świadectw;
 • dyplomów;
 • zaświadczeń lekarskich;
 • zaświadczeń o niekaralności;
 • dokumentacji medycznej;
 • i wielu innych.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo tłumaczeń poświadczonych

Każdy przekład  przygotowany przez tłumaczy przysięgłych Interlogos zawiera szczegółowy opis. Znajdują się na nim adnotacje na temat tego, czy tłumacz korzystał z tekstu oryginalnego, czy jego kopii. Oprócz tego tłumaczeniem objęte są także stemple i pieczęcie – a więc w zakres zlecenia wchodzi każdy element tekstu. Tłumacz stawia pieczęć na przetłumaczonym dokumencie, podpisuje się na nim swoim imieniem i nazwiskiem. Następnie wpisuje tłumaczenie poświadczone do specjalnego repertorium tłumacza przysięgłego.

Specjaliści od przekładów uwierzytelnionych

Interlogos zapewnia najwyższą jakość przekładów w oparciu o przesłane dokumenty. Obsługujemy aż 30 języków, a realizacja każdego zlecenia odbywa się w krótkim, ustalonym czasie. Nasze usługi wyróżniają się również wyjątkowo atrakcyjną ceną.  W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat tłumaczeń poświadczonych.