Tajemnica zawodowa tłumacza – na czym dokładnie polega?

Profesjonalni tłumacze przysięgli, ze względu na specyfikę swojej pracy, na co dzień mają dostęp do poufnych informacji. Mogą to być dane osobowe, ważne uzgodnienia handlowe, tajne elementy strategii marketingowej, raporty medyczne czy postanowienia sądowe. Wgląd do tego typu treści wiąże się z odpowiedzialnością oraz koniecznością zachowania tajemnicy zawodowej. Czym ona właściwie jest i co obejmuje? Jaka kara obowiązuje za jej złamanie?

Co to jest tajemnica zawodowa tłumacza i do czego ma zastosowanie?

Kodeks zawodowy oraz ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego przedstawiają szczegóły na temat tajemnicy zawodowej. Przepisy nakładają bezwzględny obowiązek zachowania tajności wszystkich informacji, do których profesjonalista zyskał dostęp w trakcie wykonywania swoich obowiązków – niezależnie od formy, w jakiej zostały mu przekazane. Obejmuje to zarówno treści tekstów pisanych, jak i wypowiedzi ustnych, w tym wiadomości uzyskane podczas rozmów z klientami. Ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji, w której udostępnienie danych spowodowałoby straty finansowe lub wizerunkowe innej osoby, firmy czy instytucji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ogranicza się do czasu trwania zlecenia. Tłumacz przysięgły dowolnego języka czeskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego bądź każdego innego, nie może ujawniać poufnych informacji nawet po zakończeniu współpracy z klientem.

Konsekwencje naruszenia tajemnicy zawodowej dla tłumacza

Osoby, które nie stosują się do zasady zachowania poufności, mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet karnej. Niedopełnienie tajemnicy zawodowej to przewinienie wiążące się z sankcjami, takimi jak upomnienie, nagana, kara finansowa, a nawet okresowe zawieszenie prawa do wykonywania zawodu. Po dopuszczeniu się jej możliwa jest też całkowita utrata kwalifikacji.

W niektórych przypadkach tłumacz przysięgły może jednak udostępnić poufne dane (nieobjęte tajemnicą bezwzględną) na podstawie zwolnienia prokuratorskiego. To sytuacja, kiedy na przykład:

  • organy państwowe potrzebują informacji w celu wymierzenia sprawiedliwości,
  • tłumacz zgłasza prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa,
  • profesjonalista składa zeznania przed sądem.

Tłumacz zawodem zaufania publicznego

Prawo surowo traktuje obowiązki tłumaczy przysięgłych, ponieważ ich uprawnienia pozwalają na dostęp do pism prywatnych oraz dokumentów sądowych wydawanych przez organy administracji publicznej. Ponadto ich profesja należy do zawodów zaufania publicznego, a tajemnica zawodowa to nie tylko kwestia przepisów, ale również etyki i moralności. Tłumacze, którzy dbają o zachowanie poufności danych, budują silną pozycję na rynku oraz zyskują zaufanie klientów.

Chcesz zlecić tłumaczowi przysięgłemu przekład tekstu specjalistycznego, dokumentów firmowych bądź pism urzędowych? A może szukasz profesjonalisty, któremu powierzysz tłumaczenie ustne rozmowy z ważnym kontrahentem? Postaw na renomowane Biuro Tłumaczeń Interlogos w BielskuBiałej! Do współpracy zapraszamy Klientów z całego kraju.