Ślub z obcokrajowcem – potrzebne dokumenty oraz obecność tłumacza na ceremonii

Otwarte granice państw, swoboda podróżowania, możliwość poznawania ludzi w internecie – to wszystko sprawiło, że obecnie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest zawieranie małżeństw z osobami z innych krajów. Aby wziąć ślub z cudzoziemcem, należy zadbać o szereg formalności, a czasem nawet zatrudnić tłumacza. Co dokładnie trzeba przygotować, chcąc zawrzeć oficjalny związek z obcokrajowcem?

Zaślubiny w Polsce lub za granicą

Zgodnie z przepisami polskimi ślub z cudzoziemcem można zorganizować w Polsce albo w państwie, z którego pochodzi wybranek lub wybranka. W obu przypadkach związek małżeński zostanie uznany w świetle polskiego prawa, ale pamiętać trzeba o zarejestrowaniu go w Polsce. W tym celu do urzędu stanu cywilnego przekazać należy dwa odpisy dokumentu potwierdzającego sfinalizowanie związku przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Małżeństwo z cudzoziemcem w Polsce – wymogi formalne

Decydując się natomiast na ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, przygotować należy:

  • dokumenty tożsamości obu stron,
  • potwierdzenie zapłaty za akt małżeństwa,
  • akt urodzenia obcokrajowca,
  • ewentualny akt zawarcia poprzedniego małżeństwa oraz dokument wskazujący jego nieważność.

 

W celu sfinalizowania czynności niezbędne będzie również przedstawienie wydanego przez konsula dokumentu informującego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem pochodzenia cudzoziemca. Jeśli uzyskanie tego świadectwa wiążę się z nadmiernymi trudnościami – wymóg ten może zostać zniesiony prawomocnym postanowieniem sądu polskiego. 

 

Wymienione dokumenty powinny zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego lub konsula na język polski. Warto zaznaczyć, że urząd stanu cywilnego poza tymi pismami może wezwać też do przedstawienia innych dokumentów, co zależy od narodowości obcokrajowca oraz jest uregulowane przepisami.

Ślub konkordatowy z cudzoziemcem w Polsce

Aby ślub z cudzoziemcem został uznany zarówno przez państwo polskie, jak i Kościół – warto zdecydować się na ceremonię konkordatową. Zaświadczenie o możliwości jej odbycia otrzymać można w urzędzie stanu cywilnego po dostarczeniu przełożonych przez tłumacza przysięgłego na język polski, dokumentów takich jak:

  • akt urodzenia obcokrajowca,
  • dokument stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • aktualny paszport,
  • świadectwo chrztu oraz bierzmowania,
  • dokument potwierdzający odbycie nauk przedmałżeńskich.


Wdowiec lub wdowa musi dodatkowo przekazać urzędnikowi odpis aktu zgonu współmałżonka, natomiast osoba rozwiedziona – akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie bądź prawomocny wyrok sądu o nim traktujący. W przypadku tych dokumentów również potrzebne będzie pisemne tłumaczenie uwierzytelnione.

Obecność tłumacza na ceremonii zaślubin

Kiedy obcokrajowiec nie posługuje się biegle językiem polskim, podczas ślubu cywilnego obowiązkowe jest skorzystanie z pomocy tłumacza. Wówczas rolą fachowca jest przekład przysięgi, a także poświadczenie swojej obecności za pomocą podpisu na akcie małżeństwa. W przypadku ceremonii kościelnej o konieczności takiej zadecydować może ksiądz, jednak często zdarza się, że para młoda zleca tłumaczenie najważniejszych części mszy dla obcojęzycznych gości.


Tłumaczenie pisemne dokumentów wykonane przez specjalistę jest niezbędne do zawarcia związku zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli zależy Ci na sprawnym przekładzie wszelkich pism, a także kompetentnym tłumaczeniu ustnym w trakcie ceremonii – skorzystaj z usług profesjonalnego Biura Tłumaczeń Interlogos w BielskuBiałej!