Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Praca tłumacza przysięgłego wymaga nie tylko doskonałej znajomości hiszpańskiego, włoskiego bądź innego języka, ale przede wszystkim – przestrzegania zasad i etyki zawodowej. Profesja ta jest bowiem obarczona zaufaniem publicznym, co oznacza, że istnieją ściśle określone reguły, które obowiązują interpretatorów tekstów pisanych oraz wypowiedzi ustnych. W przypadku ich nieprzestrzegania, profesjonaliści muszą liczyć się ze skutkami prawnymi. Jakie obowiązki mają tłumacze? Co grozi za ich niedopełnienie?

Czym zajmuje się tłumacz?

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku, profesjonalista ten przygotowuje przekłady różnego rodzaju tekstów, sprawdza prace innych, poświadcza ich prawdziwość oraz poprawność, autoryzuje świadectwa tłumaczeń, a dodatkowo wykonuje interpretacje ustne.

Jako zawodowiec wpisany na listę ministra sprawiedliwości musi posiadać własną, unikalną pieczęć, na której znajduje się między innymi podpis, numer posiadanej licencji oraz informacja o tym, jakim językiem operuje. To właśnie znak sygnatury na dokumencie sprawia, że tłumaczenie nabiera charakteru urzędowego. Poza tym profesjonalista powinien archiwizować dane dotyczące realizowanych zleceń w repertorium.

Podstawowe obowiązki tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły musi wykazywać się sumiennością i starannością podczas spełniania obowiązków. Powinien zawsze zachowywać poufność informacji, do których ma dostęp w ramach swojej pracy. Do jego zadań należy również stałe doskonalenie umiejętności, a także realizowanie zleceń często wynikających z nagłych sytuacji od organów administracji państwowej, prokuratury, sądu, policji. Fachowiec może być zwolniony z tej powinności tylko, gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności, takie jak choroba.

Odpowiedzialność prawna

Kiedy tłumacz przysięgły narusza obowiązki określone w ustawie, musi liczyć się z możliwością wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Każdy, kto korzysta z usług profesjonalisty, ma prawo do zakwestionowania jego pracy i zgłoszenia nieprawidłowości do wojewody lub ministra sprawiedliwości. W rezultacie tego Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych dokonuje oceny zaistniałych uchybień. Jeśli tłumacz przysięgły rzeczywiście lekceważy obowiązki, może zostać ukarany poprzez:

  • upomnienie lub naganę,
  • tymczasowe zawieszenie wykonywania zawodu (od 3 miesięcy do roku),
  • utratę prawa do pracy w profesji i konieczność ponownego zdawania egzaminu, lecz nie wcześniej niż po upływie 2 lat.

Sankcje czekają na tłumacza przysięgłego również w momencie, gdy nie stawi się do pracy podczas postępowania urzędowego lub sądowego. Wówczas brak uzasadnienia nieobecności oraz uchylenie się od obowiązku wiąże się z karą porządkową w postaci:

  • 3 tys. złotych,
  • przymusowego doprowadzenia na postępowanie,
  • aresztu do 30 dni.

Jeśli potrzebujesz uwierzytelnionego tłumaczenia pisemnego albo ustnego – skorzystaj z usług biura Interlogos w Bielsku-Białej. Jako profesjonaliści z odpowiednimi uprawnieniami, rzetelnie przygotowujemy różnego rodzaju przekłady. Zapraszamy!