Język słowacki

JĘZYK SŁOWACKI to język, w którym mówi około 7 milionów ludzi na świecie, są to głównie osoby zamieszkujące tereny Słowacji. Mimo, iż język słowacki nie jest językiem bardzo popularnym, przez wzgląd na bliskość geograficzną Słowacji, obserwujemy wciąż rosnącą ilość zapytań o tłumaczenia j. słowackiego.

W języku słowackim tłumaczymy:

  • teksty zwykłe (korespondencja, materiały szkoleniowe, wewnętrzna dokumentacja firmowa)
  • teksty specjalistyczne (o tematyce prawnej, medycznej, finansowej, ekonomicznej, inżynieryjnej)
  • dokumenty wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego
  • spotkania, rozmowy handlowe, szkolenia
  • w sądach, notariatach, urzędach, gdzie najczęściej wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego

W gronie współpracujących z nami tłumaczy znajdują się tłumacze polscy i słowaccy o wieloletnim doświadczeniu w przekładzie tekstów zwykłych i specjalistycznych oraz profesjonalnym podejściu do wykonywanych zadań.

Tłumaczenia

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i doświadczonymi tłumaczami języka słowackiego, których kwalifikacje, wiedza i wieloletnia praca w zawodzie tłumacza przekładają się na najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe.